Aanleg Melkerijstraat start op 4 juli 2016

Op maandag 4 juli starten de werken voor de aanleg van de Melkerijstraat. Deze nieuwe straat, met een totale lengte van ongeveer 330 meter, zal de verbinding vormen tussen het containerpark aan de Sint-Elooiskeer en de Pastorijstraat.

Wat houden de werken in?

De aanleg van deze weg gaat gepaard met een gescheiden rioleringsstelsel en de aanleg van een breed voet- en fietspad langs de rijweg. De bestaande wandel- en fietsverbinding daar wordt vervangen door een nieuw pad dat via de Kerkhofweg langs de weides en velden tot aan de Sint-Elooiskeer loopt. Er wordt ook een waterbuffer aangelegd.

Waarom komt die weg daar?

De Melkerijstraat zal zorgen voor een goede ontsluiting van het bedrijf MIK en het nieuw te bouwen ontmoetingscentrum op de hoek van de Melkerijstraat en de Kerkhofweg. Daarnaast zal deze nieuwe weg een veilige ontsluiting bieden voor de bewoners van de Sint-Elooiskeer, zowel met de auto, te voet als met de fiets.

Langs de Melkerijstraat zal het gemeentebestuur ook een stapelplaats inrichten voor de eigen technische dienst. Deze stapelplaats voor kasseien, bouwmaterialen e.d. zal degelijk worden afgesloten met een groenscherm.

Eenrichtingsverkeer

Om het verkeer goed te organiseren zal de Melkerijstraat, de Pastorijstraat en de Kerkhofweg in de toekomst als eenrichtingsverkeer georganiseerd worden. Verkeer komende van de Sint-Elooiskeer kan richting centrum rijden via de Melkerijstraat en de Kerkhofweg. Verkeer komende van de Markt zal via de Pastorijstraat en de Kerkhofweg in de Hoogstraat uitkomen. Zo ontstaat een veilige situatie voor alle weggebruikers.

Timing

De werken starten op 4 juli en moeten voor het jaareinde afgerond zijn.

Hinder

De werken zullen geen noemenswaardige verkeershinder veroorzaken.
De Pastorijstraat en de Kerkhofweg zullen tijdens de werken enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer.

Info

Afdeling Grondgebiedzaken – tel. 09 333 71 19.