Energiecoaches leiden energiecafés in goede banen

energiecafé LozerEind vorig jaar startte het gemeentebestuur Kruishoutem i.s.m. Eandis en het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen de energiecampagne ‘Kruishoutem k-ei-hard voor groene energie’. De opzet is onze energie meer lokaal gaan produceren en dit uit hernieuwbare energiebronnen (zon, wind, biomassa). Uiteraard zetten we ook in op energie besparen. We ambiëren immers een energie neutrale toekomst voor Kruishoutem.

Maar we kunnen dit niet alleen. We moeten onze krachten bundelen. Tijdens de energiecafés in het centrum, Nokere, Lozer en Wannegem-Lede bezorgden verschillende inwoners ons reeds heel wat interessante ideeën over hoe we als gemeente, wijk of buurt innovatieve energieacties kunnen opstarten. Dankzij de vrijwillige medewerking van de energiecoaches Wouter, Marc, Rudy, Filip, Lander, Anneleen en Hubert verliepen deze bijeenkomsten vlot en efficiënt. 

De moderatoren Wouter en Marc vertellen u graag waarom zij zich inzetten voor deze energiecampagne en over hoe zij deze energiecafés tot nu toe ervaarden.

Wouter:

“Het ruime energiethema is iets wat me al jaren interesseert. Doordat ik reeds enkele jaren zowel op professioneel als op privé vlak intensief bezig ben met energie, is dit voor mij geen ver-van-mijn-bed show. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we minder energie verbruiken en toch hetzelfde niveau van comfort behouden? Dit met als uiteindelijk doel het tegemoetkomen aan de noden van de huidige generatie zonder de behoeftevoorziening van de komende generaties in het gedrang te brengen.

Toen ik zag dat er energiecafés in Kruishoutem gepland waren, besloot ik hierop in te gaan en energiecoach te worden. Voor mij is dit een unieke kans om als inwoner van Kruishoutem mee inspraak te hebben in het toekomstige energiebeleid.

De energiecafés waren een interessante en leerrijke ervaring. In een ongedwongen sfeer werden er vele ideeën rond bepaalde energiethema’s voorgesteld, dit in het bijzijn van een hapje en een drankje. Doordat er zowel experts als energieleken rond de tafel zaten werd iedereen getriggerd om out of the box te denken.”

Marc:

“In mijn functie als milieuverantwoordelijke in een chemisch bedrijf krijg ik te maken met het aspect energie. Ook in de industrie is energiebesparing een belangrijk thema om de kosten te drukken. In het kader van duurzame bedrijfsvoering wordt de vraag van de industrie naar hernieuwbare energie ook steeds groter.

Toen ik hoorde van het gemeentelijk initiatief van de energiecafés, was ik meteen geïnteresseerd. Al de negatieve berichten in de media over de opwarming van de aarde zijn onrustwekkend. Daarom wil ik mijn steentje – hoe klein ook – bijdragen. Ik ben heel blij met het initiatief van de gemeente. Als iedereen bereid is om een bijdrage te leveren, dan kunnen we het tij nog keren. Daar ben ik van overtuigd!

Het concept van het energiecafé is echt origineel. Als moderator in het energiecafé zorg ik ervoor dat iedere mede-inwoner aan het woord kan komen en zijn of haar idee kan overbrengen. Aan iedere tafel wordt gewerkt rond een specifiek thema zoals wind, zon, biomassa, energiebesparing … Ik kan niet genoeg benadrukken dat de inwoner geen echte kennis dient te hebben over hernieuwbare energie. Het gaat er vooral om dat iedereen zijn ideeën (en waarom geen dromen?) kwijt kan.

Ik ben steeds verwonderd hoeveel originele ideeën de inwoners aanbrengen en dat werkt stimulerend!”

Milieudienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 18
fax 09 333 71 13
milieu@kruishoutem.be