Afschermplicht voor alle pluimvee en vogels

VanKipaf donderdag 2 februari om 12 uur werden de maatregelen tegen vogelgriep versterkt.

• Als je houder bent van pluimvee, loopvogels of andere in gevangenschap gehouden vogels, dan ben je verplicht ze op te hokken of met netten af te schermen. Op die manier vermijd je alle contact met wilde vogels. Dit geldt voor professionelen én particulieren.
• Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, ...evenals de markten worden verboden.

Deze beslissing is genomen door het FAVV, het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen. Aanleiding is de vaststelling van het vogelgriepvirus bij een hobbyhouder in Lebbeke.

Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Lees verder op de website van het agentschap: http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/actueel.asp