Informatievergadering uitbreiding 'De Prijkels' - 22 februari 2017

De Prijkels 2Veneco werkt aan de uitbreiding van het bedrijventerrein 'De Prijkels'

Het project omvat volgende ingrepen:
- de aanleg van interne wegenis;
- de herinrichting van de kruispunten Karreweg-N35 (Gaversesteenweg) en Karreweg-N494 (Oudenaardse Steenweg);
- de inrichting van de noordelijke groenbuffer;
- de inrichting van het openbaar domein met waterbuffer en infiltratiebekkens, collectieve parking en groenbuffering.

Graag nodigen wij u uit op een informatievergadering die doorgaat op woensdag 22 februari 2017 om 19 u in CC De Brouwerij, Stationsstraat 3B in 9810 Nazareth.

Om praktische redenen willen wij u vragen om vóór 20 februari a.s. in te schrijven via info@veneco.be. Gelieve in uw e-mail naam, adres en het aantal aanwezige personen op te geven.