Project 'Groot Prijkels'

Het bestaande bedrijventerrein De Prijkels wordt uitgebreid met een oppervlakte van 55 ha beschikbare terreinen, zowel voor lokale als regionale bedrijven. Groot Prijkels ligt langs de E17 op het grondgebied van de gemeenten Nazareth, Deinze en Kruishoutem.

In het inrichtingsplan wordt bijzonder veel aandacht besteed aan mobiliteit, de ontsluiting op de N35 (Gaversesteenweg / Steenweg Deinze) en N494 (Deinsesteenweg), veilige fietsverbindingen, gemeenschappelijke waterbuffering en kwaliteitsvolle groenstructuren.

Momenteel wordt het archeologisch vooronderzoek opgestart. Tijdens dit vooronderzoek wordt het ongeveer 90 ha grote projectgebied in verschillende fasen geëvalueerd op de aanwezigheid van archeologische sporen. Meer informatie hierover vindt u in de Nieuwsbrief ‘Groot Prijkels’ (application/pdf, 257.1 kB, info) van maart 2017.

Nieuwsbrief De Prijkels maart2017
Klik om te vergroten