Uitbreiding industrieterrein 'De Prijkels'

Het bestaande bedrijventerrein De Prijkels wordt uitgebreid met een oppervlakte van 55 ha beschikbare terreinen, zowel voor lokale als regionale bedrijven. Groot Prijkels ligt langs de E17 op het grondgebied van de gemeenten Nazareth, Deinze en Kruishoutem.

In het inrichtingsplan wordt bijzonder veel aandacht besteed aan mobiliteit, de ontsluiting op de N35 (Gaversesteenweg / Steenweg Deinze) en N494 (Deinsesteenweg), veilige fietsverbindingen, gemeenschappelijke waterbuffering en kwaliteitsvolle groenstructuren.

Wilt u op de hoogte blijven van de geplande werken, de timing en de omleidingen, schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief 'Groot Prijkels' via info@veneco.be.

Afdeling Grondgebiedzaken

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 19
fax 09 333 71 13
openbare.werken@kruishoutem.be