Geef uw mening over de toekomst van de Kruishoutemse kerken

kerken 1kerken 2

De Vlaamse overheid verplicht sinds kort de gemeentes en kerkfabrieken om werk te maken van een langetermijnvisie over de kerkgebouwen op hun grondgebied. De opmaak van zo’n kerkenbeleidsplan is noodzakelijk wegens het dalende kerkbezoek en de daarmee gepaard gaande reorganisatie van de pastorale activiteiten. Voor elke Rooms-katholieke kerk zal gekozen moeten worden uit één van de volgende scenario’s:

parochiekerk: onveranderde situatie
• nevenbestemming (erediensten én niet-kerkelijke functies onder één dak)
• herbestemming (onttrokken aan de eredienst, niet-religieuze functie(s) voor het gebouw)

Kruishoutem heeft het ‘Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur’ (CRKC) onder de arm genomen om samen met het centraal kerkbestuur (CKB), de vijf kerkfabrieken, het parochieteam en de hele Kruishoutemse bevolking een gedragen en positief toekomstverhaal voor de kerken van Kruishoutem, Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede uit te werken.

Helpt u meedenken? Heeft u een idee over de toekomst van uw kerk? Kom dan naar de contactmomenten op

  • donderdag 27 april om 20.00 u. voor een sessie over de kerken van Kruishoutem, Marolle en Nokere
  • woensdag 3 mei om 20.00 u. voor een sessie over de kerken van Lozer, Wannegem en Lede

Kunt u niet langskomen maar u heeft toch een interessant idee, laat het ons voor 3 mei 2017 weten via kerkenplan@kruishoutem.be of via de inzamelbus in het gemeentehuis.

Meer informatie over dit project is te vinden op www.crkc.be en http://www.kruishoutem.be/website/7-www/7457-www.html.

Een uitgebreidere versie van deze tekst kan u ook verkrijgen aan de infobalie van het gemeentehuis.