Wat doen bij verlies, diefstal of vernietiging van uw reispas?

reispasDe FOD Buitenlandse Zaken vraagt om volgende werkwijze toe te passen bij verlies, diefstal en vernietiging van een paspoort (reispas) voor Belgen:

Verlies/vernietiging

Bij verlies of vernietiging doet u rechtstreeks aangifte bij de dienst Burgerzaken.
Er is géén aangifte meer nodig bij de politie.

Diefstal

Indien uw reispas minder dan 10 jaar oud is, doet u aangifte bij de politie.
Is uw reispas meer dan 10 jaar oud, dan is er geen aangifte nodig. Dient ook niet meer te worden voorgelegd bij aanvraag van een nieuwe reispas aan de dienst Burgerzaken.

Vermindering van administratieve lasten

De nieuwe procedure voorziet in een correcte, snelle en zo eenvoudig mogelijke registratie en betekent een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten voor de lokale of consulaire administraties, de lokale politie en de burger.