Bekendmaking regularisatie en uitbreiding kippenslachterij Nollens - aanmeldingsdossier MER

De Burgemeester brengt ter kennis van het publiek dat Nollens NV – Industriezone 5 – 9770 Kruishoutem een 'aanmeldingsdossier MER' heeft ingediend voor het project 'regularisatie en uitbreiding kippenslachterij – Industriezone 5 – 9770 Kruishoutem'.

Het dossier ligt ter inzage gedurende de periode 9/10/2017 tot 8/11/2017:

aanmeldingsdossier (application/pdf, 3.3 MB, info)

- bijlagen bij aanmeldingsdossier

Opmerkingen over voorliggende aanmelding van MER dient u uiterlijk 8 november 2017 in

OF

  • per brief naar Departement Omgeving, Dienst MER, Regularisatie en uitbreiding van de kippenslachterij Nollens te Kruishoutem, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000  Brussel

OF

  • per brief aan het gemeentebestuur, t.a.v. het college van Burgemeester en Schepenen, Afdeling Grondgebiedzaken, Markt 1, 9770  Kruishoutem

Te Kruishoutem,

Joop Verzele
Burgemeester