De vorst en de droogte in het voorjaar erkend als landbouwramp

droogte 2017

De Vlaamse regering heeft zowel de vorst in de 2de helft van april 2017 als de droogte van 1 april tot en met 30 juni 2017 erkend als landbouwramp. Deze erkenningsbeslissingen werden op 3 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dien uw tegemoetkomingsaanvraag in

Getroffen landbouwers kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen voor de geleden schade die werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissie.

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 31 januari 2018. Aanvragen na deze datum worden niet meer aanvaard.

De tegemoetkomingsaanvraag kan enkel schriftelijk bij het Departement Landbouw en Visserij door middel van het daartoe voorziene formulier (Formulier D).

Naast de volledig ingevulde aanvraag bezorgt u tevens volgende bijlagen:

Van zodra beschikbaar zal het gemeentebestuur de nodige formulieren opsturen naar de landbouwers waar de schattingscommissie is langs geweest.

Meer info

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij de bevoegde gemeentelijke ambtenaar Dirk Gistelinck, tel. 09 333 71 16.

Alle info over de schadevergoeding bij een landbouwramp.