Deinsesteenweg krijgt eerste dringende herstelbeurt

Deinsesteenweg2-640x480

De Deinsesteenweg krijgt in november een eerste opknapbeurt en dit ter hoogte van de kruispunten met de Bunderstraat en de Simaeyzestraat.

Nadat eerder dit jaar al een akkoord was bereikt met alle betrokken partners (het gemeentebestuur, AWV, Aquafin, Farys en de VMM) om werk te maken van een grondige heraanleg van de Deinsesteenweg (inclusief riolering, fietspaden, enz), bleef het gemeentebestuur aandringen op een aantal voorlopige herstellingen.

Waar precies?

Concreet gaat het om een zone van ongeveer 150 meter aan de Bunderstraat, in de richting van Kruishoutem en nog eens zowat 400 meter in de richting van Deinze vanaf het kruispunt met de Simaeyzestraat.

Verkeerssituatie

Het is de bedoeling om op de Deinsesteenweg permanent doorgaand verkeer in de richting Kruishoutem centrum toe te laten. Richting Deinze zal het doorgaand verkeer omgeleid worden via de Kasteelstraat. Het fietsverkeer kan in beide richtingen blijven passeren. De Lijn zal voorzien in een eigen omleiding tijdens de duur van de werken.

Wanneer?

De start van de werken is voorzien op woensdag 15 november. Er wordt verwacht dat de werken een 10-tal werkdagen zullen duren. De effectieve termijn is echter afhankelijk van het feit of er al dan niet fundering vernieuwd dient te worden bij opbraak van de verharding. Indien dit zich opdringt (dit weet men pas na het affrezen van de asfaltverharding), kan hierdoor de uitvoeringstermijn oplopen.

Binnen de werkzone krijgen de bewoners nog een brief in de bus met meer informatie.