Premie voor groenbemesting

De toelage voor het inzaaien van groenbemesters in de land- en tuinbouw bedraagt 12,50 euro per hectare ingezaaide groenbemester. Gedeelten van een hectare worden in verhouding betoelaagd. De betoelaging heeft betrekking op maximaal 1/4 van de voor in akkerbouw in aanmerking komende teeltgronden van het bedrijf, die gelegen zijn in Kruishoutem.

aanvraagformulier (application/msword, 41.5 kB, info)

Milieudienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 18
fax 09 333 71 13
milieu@kruishoutem.be