Medisch landbouwafval

Praktische uitleg aan landbouwers over het pilootproject “ophaling van medisch afval via het gemeentelijke containerpark”

medisch landbouwafvalOp landbouwbedrijven worden niet alleen medische handelingen verricht door de dierenarts maar ook door de landbouwer zelf. Het afval dat hieruit voortvloeit is medisch afval en moet dus ook op de voorgeschreven manier worden beheerd en afgevoerd. Hij dient dit ook te kunnen bewijzen door middel van de nodige verwerkingsattesten.

In oktober is het gemeentebestuur van Kruishoutem, in samenwerking met IMOG, een pilootproject gestart betreffende de ophaling van medisch afval via het gemeentelijke containerpark. Dit proefproject zal na een periode van 1 jaar geëvalueerd worden.

Het project is gericht aan alle landbouwbedrijven uit Kruishoutem. Hiertoe hebben alle landbouwers begin oktober een brief met bijhorende folder ontvangen met de nodige uitleg.

Opgelet: de dierenarts is zelf verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het afval dat vrijkomt na behandeling van een dier op een landbouwbedrijf. Hij moet dit afval meenemen en afvoeren voor verwerking.

Hieronder wordt de werkwijze toegelicht:

  • Stap 1: De landbouwer betaalt voor één of meerdere 60L vaten in het gemeentehuis (dienst grondgebiedzaken) en ontvangt dan een bewijs van betaling. Een 60L vat kost 50 euro.
  • Stap 2: Met het bewijs van betaling kan de landbouwer dan tijdens de openingsuren in het containerpark terecht. Hij ontvangt er een leeg vat waarin zowel de gebruikte naalden, spuiten, lege flacons van medicijnen  … als lege flesjes van medicijnen mogen verzameld worden.
  • Stap 3: Eenmaal vol, kunnen de vaten teruggegeven worden in het gemeentelijk recyclagepark tijdens de gewone openingsuren. 
  • Stap 4 : De landbouwer ontvangt dan van onze recyclageparkwachter een attest als bewijs dat hij het medisch afval op een wettelijke manier verwijderd heeft. Dit attest voegt hij in zijn wettelijk verplichte afvalstoffenregister.

De vaten kunnen ook aangekocht of ingeleverd worden in de containerparken van IMOG Harelbeke en IMOG Moen.

Raadpleeg ook de folder (application/pdf, 1.4 MB, info).

Milieudienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 18
fax 09 333 71 13
milieu@kruishoutem.be