Milieureglement afvalstoffen

Het bestaande milieureglement inzake afvalstoffen werd herzien en conform gemaakt aan het modelreglement van de afvalintercommunale IMOG.

Het reglement vermeldt o.m. welke afvalstoffen niet mogen worden aangeboden bij de selectieve huis-aan-huis ophalingen. Het betreffen hier o.a.: krengen van dieren en slachtafval, oude en vervallen geneesmiddelen, autobranden, afbraakmateriaal van gebouwen, toxisch en gevaarlijk afval, enz.

Het nieuwe milieureglement handelt ook over:

  • het verbranden en sluikstorten van afvalstoffen en zwerfvuil;
  • het aanbieden van afvalstoffen;
  • afval op standplaatsen;
  • afval van huisdieren;
  • reclamedrukwerk en gratis regionale pers.

Daarnaast vindt u ook bepalingen over:

  • de inzameling van huisvuil en grofvuil;
  • de selectieve inzameling van diverse fracties: glas, papier en karton, KGA, groente-, fruit- en tuinafval, groenafval, PMD, AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), gemengde metalen, textiel, herbruikbare goederen, hechtgebonden asbest.

Het integrale milieureglement leest u hier (binary/octet-stream, 3.0 MB, info).

Milieudienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 18
fax 09 333 71 13
milieu@kruishoutem.be