Water

70 % van onze planeet is bedekt met water.  97 % van dit water is zoutwater, slechts 3 % zoet.  Van dit zoete water wordt tweederde opgeslagen in de vorm van ijs op de poolkappen en in het hooggebergte, een derde is grondwater.  De overige 1 % wordt ingenomen door het water in meren en rivieren, in de atmosfeer en in gesteenten.  Bijna iedereen vindt het evident dat er proper water uit de kraan loopt.  Voor velen op de wereld is dit echter een illusie.  Water is een waardevolle grondstof, die levensnoodzakelijk is en ogenschijnlijk onuitputtelijk lijkt.