Hemelwater

Waterbewust bouwen dankzij regenwaterrecuperatie

De regen valt voor iedereen… soms te veel, maar toch gratis.  Waarom zou je er dan geen gebruik van maken? Voor heel wat activiteiten is geen drinkwater vereist en kan hemelwater gebruikt worden.  Zo is regenwater ideaal voor de spoeling van toiletten, de wasmachine, de schoonmaak in de woning en van de wagen, besproeiing in de tuin. 

Het hergebruik van hemelwater levert heel wat voordelen op:

  • besparend: drinkwaterprijzen en de waterheffingen stijgen jaar na jaar.  Hierdoor wordt het financieel interessanter hemelwater te gebruiken voor bepaalde taken.
  • zachter: hemelwater bevat veel minder kalk dan leidingwater.  Dit komt de levensduur van huishoudtoestellen, leidingen en kranen ten goede.  Hierdoor heb je eveneens minder zeep en waspoeder nodig.
  • Milieuvriendelijker: door gebruik te maken van hemelwater wordt minder water opgepompt uit de grondwaterlagen.  Het aanwenden van een schaarse grondstof op een duurzame manier gaat de verdroging van de waterlagen tegen.   

Verplichtingen

Nieuwe gebouwen met een dakoppervlakte groter dan 75 m² moeten over een regenwaterput beschikken.  Dit geldt ook wanneer een dakconstructie met meer dan 50 m² wordt uitgebreid en voor verharde grondoppervlakten van meer dan 200 m² die onvoldoende water doorlaten.  Voor verplichtingen inzake de inhoud van de regenwaterput neemt u best contact op met de technische dienst van de gemeente.   Het is niet alleen voldoende het regenwater op te vangen.  Het moet ook gebruikt worden, wat inhoudt dat er een pomp dient geplaatst te worden die het water leidt naar het toilet, de wasmachine en/of buitenkranen. 

Milieudienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 18
fax 09 333 71 13
milieu@kruishoutem.be