Individuele waterzuivering

Installeren van een IBA

In bepaalde gebieden van onze gemeente zal nooit een riolering aangelegd worden en dit oa. om geografische of financiële redenen. Het betreft de woningen in de rode clusters op de zoneringsplannen (https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan). Voor deze woningen dient u zelf te voorzien in de aanleg van een eigen waterzuivering (IBA). Hiervoor kunt u ook bij FARYS terecht.

In functie van het gelijkheidsbeginsel heeft het gemeentebestuur ervoor geopteerd om eenzelfde tarief te hanteren voor rioolaansluitingen en de installatie van IBA’s ,nl. 1400 euro (excl. BTW).

Indien u over een eigen winning beschikt, krijgt u jaarlijks begin oktober van de Vlaamse Milieumaatschappij een aanslagbiljet voor de heffing op de waterverontreiniging. Indien u over een IBA beschikt en deze aan de voorwaarden voldoet, kunt u op deze heffing een vrijstelling bekomen. U dient wel over een attest ondertekend door de burgemeester te beschikken. Contacteer hiervoor de milieudienst. 

Klik hier (application/pdf, 99.5 kB, info) voor meer informatie.

Milieudienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 18
fax 09 333 71 13
milieu@kruishoutem.be