Milieuvergunningen en meldingen

Wanneer heb ik een milieuvergunning nodig?

Bedrijven die een exploitatie willen starten in Vlaanderen moeten nagaan of een milieuvergunning vereist is (of ze enkel melding moeten maken van hun activiteiten).

Afhankelijk van de aard en belangrijkheid van de mogelijke milieueffecten van uw activiteiten, kan uw bedrijf in de volgende 3 klassen worden ondergebracht:

  • Klasse 1: meest hinderlijke of risicovolle activiteit, hier is een milieuvergunning vereist
  • Klasse 2: minder hinderlijk of risicovol, maar een milieuvergunning is nog steeds vereist
  • Klasse 3: de minst hinderlijke of risicovolle activiteit, hier hebt u enkel een meldingsplicht

Deze rangschikking gebeurt op basis van de indelingslijst (application/pdf, 628.5 kB, info) uit het VLAREM.

Welke milieuvergunning heb ik nodig?

Via de website http://wegwijzer.milieuinfo.be kan u nagaan welke milieuvergunning u nodig hebt.

Hoe kan ik een milieuvergunning aanvragen?

Voor bedrijven van klasse 3:

  • enkel verplicht om een melding te maken bij het gemeentebestuur

Voor bedrijven klasse 2:

  • aanvraag bij college van burgemeester en schepenen
  • duur: 3,5 maanden

Voor bedrijven klasse 1:

  • aanvraag bij deputatie van de provincie
  • duur: 4,5 maanden

Aanvraagformulieren

Milieudienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 18
fax 09 333 71 13
milieu@kruishoutem.be