Inzameling asbest op het recyclagepark: wijziging sedert 1 maart 2018

asbest

Sedert 1 maart 2018 kan u asbest enkel nog de 1ste zaterdag van de maand van 16.15 u. tot 17.00 u. op het recyclagepark aanvoeren.

Waarom?

Aangezien asbestvezels schadelijk zijn voor de gezondheid zijn er bij de inzameling van asbest op het recyclagepark specifieke beschermingsmaatregelen van toepassing voor onze werknemers (wegwerpoverall, handschoenen, mondmasker …).

De aanvoer van asbest gebeurt momenteel zeer gespreid waardoor het niet efficiënt werken is. Personeel dient zich bij aanvoer steeds te gaan omkleden. Hierbij gaat tijd verloren voor andere toezichtstaken en is er een hoog verbruik aan beschermingsmiddelen (dienen immers steeds verwijderd na gebruik). Daarom werd besloten om asbest enkel nog te laten aanvoeren op afzonderlijke tijdstippen buiten de gewone openingsuren.

Beschermingstips

Bescherm ook uzelf tegen asbestvezels bij inzameling en aanvoer naar het recyclagepark. Ons advies:

  • maak de asbestplaten nat zodat de vezels gefixeerd zijn;
  • verhandel de platen thuis en op het recyclagepark zonder deze te beschadigen (voorkom dat ze breken);
  • pak het materiaal bij vervoer bij voorkeur in zodat het onderweg ook tegen externe invloeden beschermd is.