VoorZet - steun aan zelfstandigen in de kinderopvang

voorzet

Op initiatief van de Vlaamse regering werd het project VoorZet gelanceerd. VoorZet verleent steun aan zelfstandigen in de kinderopvang. Met VoorZet willen vzw Komma en Ecogo, met de steun van Kind en Gezin, de zelfstandige sector bijstaan in het uitbouwen van een kwalitatieve en pedagogisch onderbouwde onderneming.

Voorzet geeft gratis advies en verwijst door naar instanties die ondersteuning en begeleiding kunnen bieden aan zelfstandigen. Dit advies kan gaan over een breed gamma van onderwerpen die de zelfstandige sector aanbelangen, en is zowel bestemd voor starters als reeds operationele voorzieningen, zowel voor de gezins- als voor de groepsopvang.

Naast de adviesfunctie bouwt VoorZet contactgroepen op. Zelfstandigen kunnen daar samenkomen om ondermeer ervaringen uit te wisselen. Tot slot biedt VoorZet een vormingstraject aan en bundelt het bestaande en nieuwe vormingsaanbod in een database. Op die manier wordt het zoeken naar het (juiste) vormingsaanbod gemakkelijker.

Meer informatie kan je vinden op www.voorzet.be. Iedere werkdag is er ook telefonische permanentie op het nr. 02/757 96 90.

Jeugddienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 29
fax 09 333 71 13
jeugddienst@kruishoutem.be