Vakantieopvang Eiernest

logo eiernest 1

Huishoudelijk reglement (application/msword, 175.1 kB, info

Persoonlijke fiche (application/msword, 162.3 kB, info)

Inschrijvingsformulier herfst- en kerstvakantie 2018 (application/pdf, 151.2 kB, info)

Eiernestje 2014

www.vdkomma.be

Wat?

De vakantiewerking wil een speelse, creatieve en uitdagende vrijetijdsbesteding bieden aan kinderen. De klemtoon ligt op vrij spel en de vrije keuze van de kinderen wat spelmateriaal en speelkameraadjes betreft. De begeleid(st)ers geven spelimpulsen.

Elke dag voorzien we ook verschillende geleide activiteiten. De kinderen kunnen zelf kiezen of ze daar al dan niet aan deelnemen. Het aanbod is gevarieerd: manuele expressie, lichamelijke expressie, muzikale expressie, verbale expressie, spel en sport, natuurexploratie, een uitstapje...

Onze lokalen zijn ingericht op kindermaat en nodigen uit tot verschillende activiteiten: rustige activiteiten (snoezelen, lezen, gezelschapspelletjes, fantasiespel), creatieve activiteiten (kleien, knutselen, timmeren, bouwen) en motorische activiteiten (fietsen, touwtjespringen, voetballen, groepsspelen...)

Voor wie?

De vakantiewerking is toegankelijk voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in Kruishoutem wonen of er school lopen in de basisschool. Bijkomende voorwaarde is dat de kleintjes zindelijk moeten zijn.

Waarden

Alle kinderen zijn gelijk. Wij verbinden er ons toe geen kinderen te discrimineren op basis van ras, huidskleur, geslacht, afkomst, handicap, filosofische opvatting of school. Uitgangspunt van onze werking zijn de rechten van het kind. Deze rechten hangen duidelijk zichtbaar in onze lokalen.

Wanneer?

Wij zijn open tijdens alle korte vakanties en tijdens de zomervakantie. De begin- en einddata van deze periodes worden vooraf aan de ouders meegedeeld. Op brugdagen en officiële feestdagen zijn wij niet open.

Openingsuren

Telkens van 7 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds. Buiten deze uren is geen opvang voorzien!
Ouders, die hun kinderen uitzonderlijk en buiten hun wil om niet tijdig kunnen afhalen, dienen onmiddellijk telefonisch contact op te nemen met Anja Colman (0498/29 27 06 - eiernest@vdkomma.be).Gebeurt dit niet of wordt herhaaldelijk misbruik gemaakt, zal € 5 per begonnen kwartier aangerekend worden. Dit supplement dient ter plaatse betaald te worden.

Maximum aantal kinderen

Er worden maximum 40 kinderen tegelijkertijd opgevangen.

Kostprijs

Wij vragen een ouderbijdrage van 5 euro voor een halve dag (max. 5 uur) en 10 euro voor een hele dag (> 5 uur). Vanaf het tweede kind, uit hetzelfde gezin, dat tegelijkertijd aanwezig is, voorzien wij een korting van 20%.

De nieuwe procedure voor betalingen kan u terugvinden onder inschrijvingen, op de site van vzw komma en in het huishoudelijk regelement.

Verantwoordelijke vakantiewerking

De coördinator is Silke Partous (Eiernest - tel. 0498 87 59 28 - silke.partous@vdkomma.be). Tijdens de openingsdagen kan je terecht bij de plaatselijk verantwoordelijke, Anja Colman (0498 29 27 06 - eiernest@vdkomma.be). Je kan haar tijdens de openingsuren vinden in onze lokalen (Waregemsesteenweg 22).

Alle vragen, opmerkingen of problemen in verband met je kinderen en de werking, zijn welkom! Suggesties, ideeën en nieuwe initiatieven kunnen ook met haar besproken worden (bij voorkeur op afspraak).

Inschrijvingen

Vooraf inschrijven is absoluut noodzakelijk! Inschrijvingsformulieren en persoonlijke fiches worden verspreid via de scholen of kunnen afgehaald worden op het gemeentehuis, bij de jeugdambtenaar of de ombudsdienst. Je kan ze ook downloaden van de websites http://www.vdkomma.be/ of www.kruishoutem.be

Eiernestje 2014 2

Ingevulde formulieren dienen bij voorkeur per mail te worden bezorgd (eiernest@vdkomma.be). Indien dit niet lukt, kan het ook via fax (02 425 74 76)

Bij inschrijving via mail ontvangt u onmiddellijk een leesbevestiging (als je deze niet hebt ontvangen hebt u een fout emailadres gebruikt). Daarna krijgt u binnen de week een antwoord of er al dan niet nog plaats is voor uw kinderen op de aangevraagde data (ook via post of fax, krijgt u binnen deze termijn een antwoord). Van zodra u deze bevestiging heeft ontvangen, schrijft u het volledige opvangbedrag over en bezorg je ons een betalingsbewijs via mail, fax of post. Pas wanneer wij dit bewijs ontvangen is uw inschrijving definitief. Ontvangen wij niets, dan komt uw reservatie na 7 werkdagen opnieuw open te staan.

Een tabel van de te betalen bedragen vind u terug bij het huishoudelijk reglement.

Betaling gebeurt via overschrijving op het rekeningnummer: BE39 0016 0233 5219 met vermelding van de periode en de naam van de kind(eren).

Als je kind reeds heeft deelgenomen aan een vakantiewerking en er geen wijzigingen zijn in zijn persoonlijke fiche, moet deze niet meer opnieuw ingediend worden.

Annulaties

Er is geen annulatie meer mogelijk voor de kleine vakanties tenzij met een doktersattest.

Voor de grote vakantie geld een annulatietermijn van 3 weken. Opnieuw met uitzondering van een geldig doktersattest.

Brengen en halen

Brengen en halen gebeurt steeds binnen in onze lokalen en niet aan de poort. Je moet immers een aanwezigheidslijst ondertekenen. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk om regelmatig persoonlijk contact met je te hebben. Dit bevordert een goeie briefing over je kind.

Belangrijk: personen die op je inschrijvingsformulier niet als vertrouwenspersoon staan aangeduid mogen je kind niet komen afhalen! Gebeurt dit toch, dan moet je Anja Colman (0498 29 27 06 - eiernest@vdkomma.be) daar vooraf persoonlijk van op de hoogte brengen!

Zelfstandig verplaatsen van en naar de werking

Je kind mag zich enkel zelfstandig van en naar de werking verplaatsen, als je daar uitdrukkelijk de schriftelijke toestemming voor verleent. Dit briefje moet persoonlijk aan Anja Colman overhandigd worden. In dit geval tekent je kind zelf de aanwezigheidslijst.

Zieke kinderen

Een ziek kind hoort niet thuis in de werking! Dit enerzijds om het kind niet te overbelasten, anderzijds om de andere kinderen en de begeleid(st)ers te beschermen tegen besmetting.

Een ziek kind is een kind dat koorts maakt (vanaf 38°), regelmatig braakt, last heeft van diarree of dat een besmettelijke aandoening heeft. (Ook luizen vallen hieronder!)

Een kind dat tijdens de werking ziek wordt, kan op een bedje rusten. We bellen je op om dit te melden. Samen zoeken we dan naar de beste oplossing: dokter laten komen, kind komen ophalen,... Als bij ziekte een arts wordt opgeroepen, zijn de onkosten ten laste van de ouders.

Medicatie

Als je kind medicatie moet nemen, moet je een recent doktersvoorschrift waarop de hoeveelheid en de wijze van toedienen expliciet worden toegelicht, persoonlijk aan de verantwoordelijke overhandigen. Zonder dit voorschrift zullen de begeleid(st)ers de medicatie niet toedienen!

Ongevallen

Indien je kind een ongeval zou hebben tijdens de werking dan volgen we de volgende procedure:

  1. We passen eerste hulp toe en proberen de ernst van het letsel in te schatten. Is het een klein probleem dat we zelf kunnen oplossen, dan melden we in het EHBO schriftje welke handelingen zijn uitgevoerd en word je daarvan op de hoogte gebracht bij het afhalen van je kind. Gaat het om een ernstig letsel dan wordt het medisch dossier van je kind geconsulteerd om te zien welke huisdokter moet gebeld worden voor verdere verzorging.
  2. We bellen je op om te melden wat er is gebeurd.
  3. We brengen de verzekeringspapieren in orde.

Andere "ongevalletjes" zoals een natte broek kunnen we opvangen als je ons reserve-kledij ter beschikking stelt.

Drank en versnaperingen

In de ouderbijdrage zijn een tienuurtje en een vieruurtje inbegrepen. We opteren voor een gezonde snack en zorgen voor voldoende variatie in het aanbod.

De kinderen kunnen bij ons te allen tijde water krijgen.

Je kinderen moeten een eigen lunchpakket meebrengen. Omdat we zorg willen dragen voor hun gezondheid vragen we je om geen snoep of chips in de brooddoos te stoppen. We zien liever een stuk fruit, yoghourt of rauwkost als extra. Een koek mag ook natuurlijk.

Jeugddienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 29
fax 09 333 71 13
jeugddienst@kruishoutem.be