Drugpreventie

DRUGPREVENTIEPROJECT

Samen met alle Kruishoutemse basisscholen, de politie en PISAD (Provinciaal Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Drugpreventie) werkt het gemeentebestuur ieder jaar intensief mee aan een project rond drugpreventie voor leerlingen van het 6de leerjaar. Ook de ouders worden tijdens een infovergadering ingelicht over de gevaren van druggebruik.

Na afloop van het project krijgen de leerlingen een ludieke T-shirt van het gemeentebestuur met als opschrift: “Geen drugs in dit lijf, ik rook uitsluitend paling”.

drugpreventie 2010

PISAD

 • PISAD is een organisatie die zich toespitst op drugpreventie en ambulante (vroeg)hulp van jongeren, (jong)volwassenen en hun directe omgeving wanneer deze in aanraking komen met drugs.
 • PISAD wordt voor 49% gefinancierd door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en voor 51% door de aangesloten steden en gemeenten.
 • Door deze financiering kan PISAD zijn diensten gratis aanbieden.
 • Zowel op preventief als op hulpverlenend vlak werkt PISAD nauw samen met de Kruishoutemse scholen, de schoolbegeleidende diensten en andere partners op het terrein.

  pisadVLINDER

Wie kan bij PISAD terecht?

 • Kinderen, jongeren en (jong)volwassenen;
 • Bevolking in het algemeen: (groot)ouders, opvoeders, schoolpersoneel …;
 • Alle diensten die met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen in aanraking komen.

Wat doet PISAD?

PISAD werkt over het ganse continuüm gaande van: preventie, vroegdetectie, vroeginterventie tot hulpverlening.

Preventie

 • Wij geven duidelijke en objectieve informatie omtrent drugs, druggebruik, de risico’s en de gevolgen ervan.
 • De preventiesessies zijn erop gericht de jongeren te ondersteunen in het maken van een gezonde keuze wanneer ze met drugs en druggebruik in aanraking komen.
 • Vaardigheden die daarmee in verband staan worden getraind en gecoacht.
 • (Groot)ouders en andere opvoeders (schoolpersoneel …) van kleuters, kinderen, jongeren en (jong)volwassenen worden preventief geïnformeerd en op opvoedkundig vlak ondersteund.

Hulpverlening

 • We bieden hulp aan jongeren en (jong)volwassenen die in aanraking komen met drugs en hun directe omgeving (ouders, partner, vriend(in) …).
 • Onze hulpverlening is laagdrempelig: geen wachtlijsten; de hulpvraag van de omgeving volstaat; mogelijkheid tot huisbezoeken, schoolbezoeken …
 • We staan in voor de medische hulpverlening: inzet van verslavingsarts(en) en samenwerking met collega huisartsen.

Beleidsondersteunend

 • We ondersteunen scholen en instellingen/organisaties in de uitwerking van hun drugbeleid.
 • We ondersteunen gemeentelijke en stadsdiensten, verenigingen, jeugddiensten, OCMW’s, organisatoren van festivals/evenementen …
 • We coördineren het lokaal drugoverleg.
 • ...

ContactpersoonPisad-Q-verl

Davinda Goetry / IVA - PISAD
Sint-Walburgastraat 9, 9700 Oudenaarde
0499 57 84 95
davinda.goetry@oost-vlaanderen.be
www.pisad.be

Jeugddienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 29
fax 09 333 71 13
jeugddienst@kruishoutem.be

Lokale Politie

Waregemsesteenweg 54
9770 Kruishoutem
tel. 09 321 73 10
fax 09 321 73 19
wijk.kruishoutem@pz-vlaamseardennen.be