Tegemoetkomingen

Hier vindt u informatie over de tegemoetkomingen die uitgaan vanwege de
FOD Sociale Zekerheid.

Inkomensvervangende tegemoetkoming

Integratietegemoetkoming

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Meer info bij

CONTACT CENTER
HandiN@minsoc.fed.be
Tel: 02/507 87 99
Fax: 02/509 81 85

Ombudsdienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 27
fax 09 333 71 13
ombudsdienst@kruishoutem.be