Sociale en fiscale voordelen

Indien een persoon met een handicap geen recht heeft op de tegemoetkomingen voor personen met een handicap (bijvoorbeeld omdat die persoon over te veel inkomsten beschikt of niet voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden) maar toch de ongeschiktheid wenst te laten vaststellen ten einde bepaalde fiscale en sociale voordelen te bekomen, dan kan de volgende bijzondere erkenningsprocedure worden gevolgd.

De erkenningsprocedure is eenvoudiger en verloopt sneller dan de indiening van een aanvraag voor een tegemoetkoming voor personen met een handicap. Immers, de inleiding van een vraag voor toekenning van sociale en fiscale voordelen vereist enkel een medisch onderzoek om het eventueel recht op de gevraagde voordelen te kunnen bepalen.

De formulieren die nodig zijn voor het bekomen van bepaalde voordelen liggen ter beschikking van de personen met een handicap bij de gemeenteadministraties.

Bepaalde voordelen worden evenwel automatisch toegekend, dank zij een uitwisseling van gegevens tussen de FOD Sociale Zekerheid en de betrokken instantie, zonder dat hiervoor een aanvraag moet worden gedaan.

U vindt hieronder een lijst van een aantal fiscale en sociale voordelen. In de verschillende hoofdstukken vindt u een korte beschrijving van deze voordelen en wordt de te volgen procedure om de ongeschiktheid te laten vaststellen, beschreven, indien die ongeschiktheid niet eerder al werd vastgesteld.

Meer info op http://www.handicap.fgov.be/nl

Bron: FOD Sociale Zekerheid

Ombudsdienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 27
fax 09 333 71 13
ombudsdienst@kruishoutem.be