Premie voor thuisverzorging

Er wordt een gemeentelijke premie toegekend aan de personen die instaan voor de thuisverzorging van een gehandicapte persoon met een geestelijke of lichamelijke handicap, vanaf de leeftijd van 26 jaar, of een zwaar zieke bejaarde, onbeperkt de leeftijd.

  • De minderinvalide of zwaar zieke bejaarde moet deel uitmaken van het gezin van de rechthebbende en er als dusdanig zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente.
  • De minderinvalide of zwaar zieke bejaarde moet volledig thuis worden verzorgd.
  • De minderinvalide of zwaar zieke bejaarde moet getroffen zijn door een blijvende invaliditeit van tenminste 80% (vanaf categorie 3: 12 tot 14 punten).
  • De rechthebbende dient één van de volgende stavingsbewijzen voor te leggen:
  1. attest afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap
    Administratief Centrum Kruidtuin - Financietoren - Kruidtuinlaan 50 bus 150 - 1000 Brussel
  2. attest van het Fonds voor Beroepsziekten of Arbeidsongevallen;
  3. attest van oorlogsinvalide.

Het bedrag van de jaarlijkse premie wordt vastgesteld op 240 euro per rechthebbende. Indien de gehandicapte of zwaar zieke bejaarde overlijdt in de loop van het jaar, dan wordt de premie verhoudingsgewijs uitbetaald voor de periode (per kwartaal) dat de betrokkene nog in leven was.

De aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 oktober en ten laatste vóór 30 november van het desbetreffende jaar.

aanvraagformulier (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 259.0 kB, info)

Ombudsdienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 27
fax 09 333 71 13
ombudsdienst@kruishoutem.be