Toelage aan ouders met kinderen met een handicap

Er wordt een gemeentelijke premie toegekend aan de ouders of wettelijke vertegenwoordigers die één of meerdere gehandicapte kinderen, met een geestelijke of lichamelijke handicap, ten laste hebben en waarvoor een verhoogde kinderbijslag wordt uitbetaald.

  • De premie kan worden aangevraagd voor gehandicapte kinderen van 0 tot en met 25 jaar.
  • Het kind moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente.
  • Het kind moet getroffen zijn door een invaliditeit van tenminste 70% (minstens 4 punten in de 1ste pijler of minstens 6 punten in de 3 pijlers samen).
  • Hiervoor dient de rechthebbende één van de volgende stavingsbewijzen voor te leggen:
  1. een attest afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap
    Administratief Centrum Kruidtuin - Financietoren - Kruidtuinlaan 50 bus 150 - 1000 Brussel
  2. een attest van het Kinderbijslagfonds.

Het bedrag van de jaarlijkse premie wordt vastgesteld op 240 euro per kind. Indien het kind overlijdt in de loop van het jaar, dan wordt de premie verhoudingsgewijs uitbetaald voor de periode (per kwartaal) dat het nog in leven was.

De aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 oktober en ten laatste vóór 15 december van het desbetreffende jaar.

aanvraagformulier (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 258.5 kB, info)

Ombudsdienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 27
fax 09 333 71 13
ombudsdienst@kruishoutem.be