Seniorencontactgroep

Het is overduidelijk dat de groep van senioren een zeer heterogene groep is binnen de bevolking. We spreken hier zelfs over twee en soms drie generaties. Voor een lokaal bestuur is het belangrijk voor ogen te houden dat deze groep niet enkel zorgbehoevende senioren zijn. De groep senioren bevat ook ‘jonge senioren’ of medioren. Mensen die genieten van hun jonge pensioenleeftijd of die nog actief zijn op de arbeidsmarkt. Mensen die reizen of vrijwilligerswerk doen, mensen die sporten, genieten van een avond theater, museum, enz …

Seniorenbeleid is een beleid met grote uitdagingen, nu en in de toekomst.  

Het is belangrijk om ook de senioren bij het beleid zelf te betrekken. Dit is de voornaamste doelstelling van de seniorencontactgroep.

Kruishoutem beschikt over een goed georganiseerde en competente seniorencontactgroep waarbij senioren van alle leeftijden betrokken zijn. De seniorencontactgroep komt, naast het ad hoc samenroepen voor bepaalde afspraken, officieel tweemaal per jaar samen en geeft advies aan het gemeentebestuur met betrekking tot alles wat leeft bij de senioren.

Deze groep bestaat uit bestuursleden van de bonden van gepensioneerden van groot Kruishoutem en één neutrale vereniging.

Voorzitter

Rita Vande Moortele, schepen van sociale zaken

Secretariaat

Carine Ketels - tel. 09/333 71 27.

Activiteiten

seniorendag 2008 003

Er worden per jaar 2 activiteiten gepland voor de senioren: een vormingsnamiddag en een culturele uitstap aangepast aan de senioren. In samenwerking met het OCMW en het rusthuis St.-Petrus wordt er de laatste zaterdag van januari een seniorenontmoetingsdag georganiseerd. Deze is enkel bedoeld voor personen van 80 jaar en meer.

Ombudsdienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 27
fax 09 333 71 13
ombudsdienst@kruishoutem.be