Woonzorgcentrum Sint-Petrus

rusthuisstpetrus

Woonzorgcentrum Sint-Petrus

Bejaardenzorg – crisisopvang - kortverblijf - dagverzorging

Ommegangstraat 22, 9770 Kruishoutem
Tel. 09 333 30 11 – Fax 09 333 30 74
info@stpetrus.be
http://www.stpetrus.be

Voorzitter en Algemeen directeur: Rita Vande Moortele

De VZW VIJVENS beheert 3 woonzorgcentra in Kruishoutem, Huise-Zingem en Nazareth en 1 dagverzorgingscentrum in Kruishoutem.

KRUISHOUTEM

In het WZC Home St. Petrus verblijven 95 bewoners waaronder 76 in een RVT-statuut, 15 in een ROB (rusthuis) statuut en 4 in een statuut kortverblijf. Er is ook een aparte afdeling voor bewoners met dementie.
Het dagverzorgingscentrum DVC De Marolle, Ommegangstraat 33 te Kruishoutem, staat in voor de opvang van ouderen en ondersteunt op deze manier de thuiszorg. Het DVC De Marolle is open van maandag t.e.m. vrijdag van 8.00 u. tot 18.30 u. Er kan gebruik gemaakt worden van aangepast vervoer (ook voor rolstoelgebruikers). Meer info kunt u bekomen op 09 333 30 11.

HUISE-ZINGEM

In het WZC Home Vijvens verblijven 97 bewoners waaronder 65 in een RVT-statuut,  27 in een ROB (rusthuis) statuut en 5 in een statuut kortverblijf. In het WZC Home Vijvens zijn er voor echtparen 9 zorgflats aanwezig waarbij minstens één van de partners zware zorg nodig heeft.

NAZARETH

In het WZC Home Nazareth verblijven 18 bewoners in een ROB (rusthuis) statuut, er zijn geen RVT bedden.

De vzw Vijvens stelt 210 personeelsleden tewerk.

Site Waegebrughe

De vzw Vijvens werkt aan de ontwikkeling van een vierde nieuwe welzijnscampus, site Waegebrughe in de Passionistenstraat 15, 9770 Kruishoutem (Marolle).

Op de campus Waegebrughe zullen er diverse woonvormen zijn zoals: een WZC met 60 woongelegenheden, 30 assistentiewoningen en een kleinschalig project voor jongdementerenden. Daarnaast zijn er 20 serviceflats voor zelfstandig wonende ouderen en aangepaste ondersteunende diensten ten behoeve van de thuiswonende ouderen zoals: 15 plaatsen dagverzorgingscentrum DVC, 9 plaatsen kortverblijf, 2 plaatsen nachtopvang en een lokaal dienstencentrum met sociaal restaurant en wellness voor ouderen.

Op de site wordt ook een kinderdagverblijf voorzien ten behoeve van de personeelsleden van de vzw Vijvens en van de inwoners van Kruishoutem.