Pensioen

Sedert 01.01.2004 wordt er ambtshalve onderzoek gedaan naar de rechten op pensioen (enkel voor personen die een ziekteuitkering, brugpensioen of werkloosheid hebben). Dit gebeurt op het moment dat betrokkene de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt. Om hiervoor in aanmerking te komen moet betrokkene zijn hoofdverblijfplaats in België hebben.

Praktisch:

Alle betrokkenen zullen 15 maanden voor het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd een brief ontvangen waarin hun gemeld wordt dat ze geen aanvraag moeten doen via de gemeente.

Wanneer wel nog een aanvraag doen bij het gemeentebestuur?

Als het gaat over een:

  • Overlevingspensioen (indien één van beiden nog niet gepensioneerd is)
  • IGO = inkomensgarantie voor ouderen (het vroegere gewaarborgd inkomen)
  • Buitenlands pensioen
  • Vervroegd pensioen
  • rustpensioen, indien men werkt tot aan de pensioenleeftijd

Nuttige brochure:

60 plus – gids voor wie het pensioen nadert of bereikt heeft, verkrijgbaar bij de dienst burgerlijke stand.

Nuttige adressen en telefoonnummers

Rijksdienst voor Pensioenen

Zuidertoren, 1060 Brussel
Tel. 02/529 21 11 – Fax. 02/529 38 45

Gewestelijk kantoor Oost-Vlaanderen
Rijksdienst voor Pensioenen

Koningin Fabiolaan 116, 9000 Gent
Tel. 09/379 49 11 – Fax. 09/379 49 99

www.onprvp.fgov.be
info@onprvp.fgov.be

Gratis lijn voor vragen ivm het pensioen

  • het nummer 1765 is gratis voor oproepen vanuit België
  • de pensioenlijn is ook bereikbaar vanuit het buitenland via het betalende nummer +32 78 15 1765
  • de pensioenlijn is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 u. tot 12.00  u. en van 13.00 u. tot 17.00 u. 

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Jan Jacobsplein 6, 1000 Brussel
Tel. 02/507 62 11 – Fax. 02/511 21 53

Gewestelijk kantoor Oost-Vlaanderen
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Koningin Fabiolalaan 116, 9000 Gent
Tel. 09/248 38 11 – Fax. 09/379 49 99

www.rsvz-inasti.fgov.be
info@rsvz-inasti.fgov.be

Ombudsdienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 27
fax 09 333 71 13
ombudsdienst@kruishoutem.be