Financiële steun bij kanker

Kanker is behalve fysiek en moreel vaak ook financieel zwaar. Om tegemoet te komen aan de financiële noden van kankerpatiënten bieden verschillende instanties financiële steun: ziekenfonds, Ministerie van Sociale Zaken, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, OCMW,...

Een overzicht van de mogelijke financiële tussenkomsten voor kankerpatiënten en mensen uit hun omgeving, vindt u in de folder "Financiële hulp bij kanker", af te drukken of te bestellen via de website van de Vlaamse Liga tegen Kanker.

Ook het Sociaal Fonds van de Vlaamse Liga tegen Kanker kan eventueel een bijdrage leveren. Het Sociaal Fonds van de VLK kent steun toe op basis van criteria als gezinsinkomen, andere tussenkomsten, verhouding tussen minimale medische oplegkosten en inkomen, enz. Als het Fonds steun toekent, krijgt de betrokkene een eenmalige steun per kalenderjaar. Meer info op http://www.tegenkanker.be/financi%C3%ABlesteun

Ombudsdienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 27
fax 09 333 71 13
ombudsdienst@kruishoutem.be