Risicofactoren Alcopops

Alcopops: hip en (on)schuldig?alcopops

De meesten onder ons kennen ze wel: de ‘alcopops’ of de ‘licht alcoholische frisdranken met exotisch aroma. ‘De zachte mix van gedestilleerde dranken met extracten van vruchtensap, tonic, ...’. Verschillende grote merken van sterke dranken proberen jongeren met deze verleidelijke woorden voor te bereiden op de échte rum of de échte wodka, van eigen fabrikaat natuurlijk...

Jeugdige topfavorieten

Vooral jongeren tussen 12 en 25 zijn in de ban van de mix. Onderzoek van de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD) toonde begin 2000 dat jongeren steeds vroeger alcohol drinken in alsmaar grotere hoeveelheden, en dat het gebruik van alcopops bovendien aan een spectaculaire opmars bezig was.

Niet zo onschuldig

Wie de reclame met een kritische blik bekijkt, ontdekt echter al snel dat alcopops geen limonade zijn met een beetje alcohol, maar wel degelijk een alcoholische drank met een beetje limonade... Wist u dat één flesje alcopops minstens evenveel, en soms vaak meer, alcohol bevat als een biertje?

Alcopops zijn dus eigenlijk alcoholische dranken. Dat betekent dat de consumptie ervan door tieners dezelfde gevaren inhoudt als de consumptie van andere alcoholische dranken: alcoholisme, lever-, hart- en hersenproblemen liggen op de loer.

Daarnaast beïnvloedt het drinken van alcohol het rijgedrag en verhoogt het daardoor het risico op ongevallen. Bovendien kan overmatig alcoholgebruik invloed hebben op de vorming van verschillende kankers: in mond, keelholte, strottenhoofd, slokdarm, dikke darm, endeldarm, lever en borst.

Door het zoete fruitextract en het bruisen van de drank wordt de alcohol in alcopops bovendien gemakkelijker in het bloed opgenomen. Alcopops leiden dus sneller tot dronkenschap. Ook al omdat hun zoete smaak doet vermoeden dat ze niet zo alcoholrijk zijn, wat aanzet tot ‘binge drinking’ of het drinken van een grotere hoeveelheid, vooral bij jongeren.

Tenslotte leveren alcopops een niet te verwaarlozen aantal calorieën, aangezien ze ongeveer 20 à 30 g suiker kunnen bevatten per flesje. Dit leidt dan weer tot aantasting van het tandglazuur en bevordert cariës.

Wat zegt de wet?

Gedestilleerde dranken mogen in België bij wet niet verkocht worden aan jongeren onder 18 jaar: niet in winkels, noch in distributieapparaten en drankgelegenheden. Dit betekent dat ze ook niet gratis, bij wijze van publiciteit, aan jongeren uitgedeeld mogen worden. Bier en

wijn vallen niet onder deze wetgeving. Limonades vermengd met sterke dranken als wodka en rum wel.

Een andere wetgeving verbiedt dan weer om in horecazaken bier en wijn of andere types drank die dronkenschap kunnen veroorzaken, te schenken aan minderjarigen jonger dan 16 jaar.

Het geheel van de huidige wetgeving rond de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren is dus ingewikkeld en bovendien onlogisch. Een interministeriële conferentie Volksgezondheid buigt zich daarom over een eenduidige regelgeving en over het vaststellen van één leeftijdsgrens voor aankoop van alcohol door minderjarigen.

Wat doen we ermee?

Gelukkig worden er door sommige gemeenten, jeugdverenigingen en oudercomités ook heel wat inspanningen gedaan: zo verbieden ze de verkoop van alcopops bij gelegenheden voor jongeren als fuiven en festivals. Ze herinneren winkeliers aan het verkoopverbod van alcohol aan jongeren onder 18 jaar en raden hen aan om de alcopops op de juiste plaats te zetten in hun winkels: bij de andere alcoholische dranken dus, en niet bij de frisdranken…

Op Europees vlak is sinds vorig jaar een strategie ontwikkeld om alcoholgebruik, vooral op jonge leeftijd, aan te pakken. Alcopops zijn een van de aandachtspunten.

Tenslotte kunnen ook ouders hun steentje bijdragen. Ze kunnen bijvoorbeeld hun kinderen leren om met een kritische blik advertenties en televisiespots te bekijken of samen op zoek te gaan naar lekkere én gezonde alternatieven.

Dat interventies vruchten afwerpen blijkt wel uit recente cijfers. Maatregelen in Nederland tegen het overmatig drinken van alcopops leidden tot een spectaculaire daling van de verkoopcijfers. Een onderzoek uit 2007 laat zelfs een terugval zien van meer dan 70% sinds het hoogtepunt in 2002.

Meer weten?

Bezoek onze site: www.kanker.be  > preventie > risicofactoren en praktische tips > alcohol.
Neem ook eens een kijkje op www.acoolworld.be  en www.vad.be.

Bron: Stichting tegen kanker – www.kanker.be

Velden

NaamWaarde
ThemaLeven en welzijn / Gezondheidszorg