Mantelzorg

mantelzorg

LOKAAL NETWERK MANTELZORG

Heel wat mensen zorgen gratis en belangeloos voor een partner, kind, familielid of buur. Zo’n persoon noemt men een mantelzorger. Vaak weten personen zelf niet dat ze mantelzorger zijn omdat de zorg vanzelfsprekend is.

De zorg in Vlaanderen is zeer divers en uitgebreid maar voor velen is het onduidelijk waar zij recht op hebben, waar zij terecht kunnen met hun vragen en wat de mogelijkheden zijn.

In 2016 heeft het OCMW samen met een aantal andere partners het Lokaal Netwerk Mantelzorg opgericht. De samenwerking heeft als doel om het (zorg)netwerk van de mantelzorger in Kruishoutem te verstevigen en zo goed mogelijk uit te bouwen zodat de mantelzorger de zorg zo lang mogelijk kan volhouden.

Het Lokaal Netwerk Mantelzorg wil nagaan hoe uw noden en behoeften nog beter kunnen ondersteund worden en hoe u nog beter kan geïnformeerd worden.

Voor meer vragen of begeleiding kan u terecht bij Carine Ketels (gemeentelijke ombudsdienst) Tel 09 333 71 27

Ombudsdienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 27
fax 09 333 71 13
ombudsdienst@kruishoutem.be

Sociale dienst

Markt 3
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 42
fax 09 333 71 43
ocmw@kruishoutem.be