Ontwikkelingssamenwerking

wereldbolVoor vragen m.b.t. ontwikkelingssamenwerking kunt u terecht bij de dienst welzijnszaken:

Organisatie gemeentelijke solidariteitsactie

SOLIDARITEITSACTIE 2016

Het gemeentebestuur organiseert jaarlijks, samen met vrijwilligers en de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, de gemeentelijke solidariteitsactie in de week van 11 november.

Via een financiële inzamelactie d.m.v. huis-aan-huis omhaling wordt een lokale organisatie, actief op vlak van ontwikkelingssamenwerking, ondersteund.

Voor stortingen die hiervoor in aanmerking komen wordt een fiscaal attest er beschikking gesteld. 

Daarnaast voorziet het gemeentebestuur ook in financiële noodhulp n.a.v. rampen in ontwikkelingsgebieden.

Zoekt u steun voor uw ontwikkelingssamenwerking?