Karweidienst

Dirk Vanhoe - karweidienst

Het OCMW biedt karweihulp aan via de eigen karweidienst onder de vorm van kleine herstellingen, aanpassingen in de woning en onderhoudswerken. Voor meer omvangrijke en repetitieve karweien zoals schilder- en behangwerken en tuinonderhoud werkt het OCMW samen met vzw Goed Wonen.

Wie heeft recht op karweidienst ?

De karweidienst richt zich tot inwoners van Kruishoutem die omwille van lichamelijke, psychische, sociale of financiële omstandigheden niet in staat zijn om zelf karweien in of buiten het huis uit te voeren.

Personen of gezinnen die tot één van volgende categorieën behoren komen in aanmerking voor karweihulp:

Recht hebben op verhoogde verzekeringstegemoetkoming;

  • Een handicap van minstens 66% of een beperking van de zelfredzaamheid van minstens 9 punten;

  • Langdurig ziek zijn (minimum 3 maanden);

  • Over een laag inkomen beschikken (voor meer info neem contact op met de sociale dienst);

  • Personen in collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling.

Hoeveel kost de karweidienst?

Het tarief bedraagt 15 euro per werkuur. De bijdrage is een vast tarief waarvan enkel kan afgeweken worden indien er een gegronde reden is en mits goedkeuring van de raad.

Meer info bij OCMW Kruishoutem, tel. 09 333 71 42 of  evelien.vandendorpe@ocmw.kruishoutem.be.

OCMW

Markt 3
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 42
fax 09 333 71 43
ocmw@kruishoutem.be