Bel-auto

BEL-auto

Het project BEL-AUTO richt zich tot alle bejaarde en mindervalide inwoners van Kruishoutem met een laag inkomen (zijnde een inkomen dat maximum tweemaal het leefloon bedraagt). Bedoeling van de dienst is personen met verplaatsingsproblemen tegen een redelijke prijs een bijkomende vervoersmogelijkheid te bieden. Ziekenvervoer is hierbij uitgesloten.

BEL-AUTO bestaat uit een aantal vrijwilligers die met hun persoonlijk voertuig personen vervoeren. Aan de vrijwilligers wordt een kilometervergoeding toegekend. Het OCMW sluit voor de chauffeurs een omniumverzekering voor hun voertuig af en een verzekering lichamelijke ongevallen.

De gebruiker betaalt € 0,15 per gereden kilometer, met een minimumvergoeding van € 1,00 per rit. Het OCMW komt tussen in de onkosten van de chauffeur voor een bedrag van € 0,1863 per kilometer (vanaf juli 2016). Op deze manier ontvangt elke chauffeur een bedrag van € 0,3363 per gereden kilometer.

De aanvragen voor een rit met de BEL-AUTO moeten ingediend worden op de sociale dienst van het OCMW. Er kan enkel gebruik gemaakt worden van de BEL-AUTO indien men ingeschreven is als gebruiker. Elke rit moet minimum twee dagen op voorhand worden aangevraagd.

Contactpersoon: Greet Coorevits 09 333 71 42.

OCMW

Markt 3
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 42
fax 09 333 71 43
ocmw@kruishoutem.be