Huisvesting

Het OCMW is actief op het vlak van sociale huisvesting via het Sociaal Verhuurkantoor, via het aanbod van serviceflats en de verhuring van sociale woningen. Het OCMW beheert tevens een Lokaal Opvanginitiatief voor asielzoekers (LOI).