Huurwaarborg

Als je een woning gaat huren, dien je meestal een huurwaarborg te betalen gelijk aan 2 maanden huur.

Het is mogelijk dat je de huurwaarborg niet kan betalen bij het begin van de huur. Indien je je in deze situatie bevindt, kan je langs komen op de sociale dienst van het OCMW.

Na een sociaal en financieel onderzoek door de maatschappelijk assistente kan de raad voor maatschappelijk welzijn beslissen om jou een financiële steun ter betaling van de huurwaarborg toe te kennen.

De huurwaarborg wordt teruggevorderd via maandelijkse afbetalingen, afhankelijk van het inkomen.

OCMW

Markt 3
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 42
fax 09 333 71 43
ocmw@kruishoutem.be