Lokaal opvanginitiatief

opvanginitiatief

Sinds 1999 hebben asielzoekers tijdens hun asielprocedure recht op materiële hulp om aan hun basisbehoeften te voldoen. In plaats van een financiële ondersteuning te verlenen, worden de asielzoekers effectief gehuisvest in opvangcentra.

Het opvanggebied voor asielzoekers in België is tweeledig en bestaat enerzijds uit de zogenaamde collectieve opvang: in groep in gemeenschappelijke, grote centra en anderzijds uit kleinschalige voorzieningen: zijnde de individuele opvang in kamers, huizen of appartementen.

Het OCMW Kruishoutem biedt, onder de vorm van het Lokaal Opvanginitiatief (afgekort LOI) individuele opvang aan 21 alleenstaande mannen of vrouwen. Hierbij worden de asielzoekers ondergebracht in verschillende wonigen en appartementen verspreid over het grondgebied van de gemeente, meer bepaald in woningen op de Waregemsesteenweg 26, 50, 52, Hovebroekweg 5 en 't Barontje 1 bus 4 en 6.

De materiële hulp in het LOI bestaat uit het voorzien van huisvesting, voeding en kledij, medische verzorging, leefgeld, onderwijs, vrijetijdsbesteding, psychosociale begeleiding evenals uitleg en bijstand over de asielprocedure. De sociale dienst van het OCMW staat in voor deze begeleiding en opvolging.

Asielzoekers die reeds meer dan 4 maanden in het LOI verblijven en nog geen negatief antwoord hebben gekregen inzake hun asielprocedure, kunnen een aanvraag indienen om te mogen werken. Op die manier kunnen zij met hun loon een stuk bijdragen in de opvangkosten.

OCMW

Markt 3
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 42
fax 09 333 71 43
ocmw@kruishoutem.be