Assistentiewoningen

serviceflats

Residentie 't Hoge bestaat uit 19 individuele woongelegenheden voor zelfstandig wonende bejaarde personen (alleenstaande en koppels). De bewoners van de assistentiewoningen kunnen beroep doen op de dag- en nachtbewaking verzekerd door het personeel van het naastgelegen rusthuis Sint-Petrus. De bewoners kunnen ook gebruik maken van de diensten van het rusthuis: warme maaltijden, het rusthuiskrantje, gebruik van pedicure, kapper, deelname aan ontspannende activiteiten,...

Voor de bewoners van residentie 't Hoge, die niet meer in staat zijn om voldoende zelfredzaam een flat te bewonen, is er de mogelijkheid om in de mate dat er plaatsen beschikbaar zijn in het naastgelegen Woonzorgcentrum Home Sint-Petrus aangepaste opvang te genieten. 

Wie komt in aanmerking voor het bewonen van een assistentiewoning?

  • hetzij sedert tenminste 5 jaar inwoner zijn van de gemeente Kruishoutem, hetzij één of meer kinderen hebben die sedert tenminste 5 jaar inwoner zijn van de gemeente Kruishoutem, hetzij gedurende 10 jaar sedert het bereiken van de leeftijd van 18 jaar inwoner zijn geweest van de gemeente Kruishoutem;

  • op het moment van de aanvraag de leeftijd van 59 jaar hebben bereikt en op het moment van het betrekken van de serviceflat de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt;

  • geen eigen woning hebben of deze verkopen binnen het jaar volgend op bewoning;

  • voldoen aan de inkomensvoorwaarde voor bewoning van een sociale woning.

 Voor het jaar 2016 zijn de hierna vermelde inkomensgrenzen van toepassing:

23.533 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
25.504 euro als u een alleenstaande gehandicapte bent;
35.298 euro, vermeerderd met 1.973 euro per persoon ten laste, in andere gevallen.

Aanvragen dienen ingediend te worden op het OCMW en worden in chronologische volgorde ingeschreven op de wachtlijst. Indien een flat vrijkomt wordt deze toegewezen in volgorde van inschrijving op de wachtlijst.

Wat is de kostprijs van een assistentiewoning?

De prijs voor verblijf in de residentie ’t Hoge bedraagt 10,00 euro per dag. Voor kosten van verwarming en allerhande gemeenschappelijke kosten dient een provisie te worden betaald van 2,00 euro per dag.

Contactpersoon: Evelien Vandendorpe 09/333 71 41

OCMW

Markt 3
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 42
fax 09 333 71 43
ocmw@kruishoutem.be