Kruishoutem proper: gemeente gaat systematisch vegen

veegmachine imog-640x480Het gemeentebestuur heeft de afvalintercommunale Imog aangesteld om systematisch een aantal straten en pleinen te vegen.

Er zijn 3 zones afgebakend.

De eerste zone wordt maandelijks aangepakt. Elke eerste woensdag van de maand wordt de zone op en rond het Nieuw Plein geveegd. Daarnaast komen op dezelfde dag ook de industriezone Zaubeek en de ambachtelijke zone Hoogmolen aan de beurt. Tegelijk zullen ook de bruggen over de E17 geveegd worden om zo onkruidgroei tegen te gaan.

Een tweede zone zijn de dorpskernen van Kruishoutem, Lozer, Wannegem-Lede, Nokere en de Marolle. Daar zal Imog 4 keer per jaar vegen. Vooral in functie van de bladval in de herfst zal vooral in die periode geveegd worden. Maar ook in het voorjaar voorzien we telkens een ‘lenteschoonmaak’.

Een derde zone zijn de voetpaden en parkeerstroken in de centra, waar 2 keer per jaar en in functie van de noodzaak zal geveegd worden.

Dit veegplan zullen we na een jaar evalueren en bijsturen waar nodig. De gemeente doet er alles aan om zwerfvuil te bestrijden en de wegen proper te houden. We hopen dat u dit apprecieert en dat er zo ook minder zwerfvuil zal ontstaan. Tegelijk zetten we in op meer en beter groenonderhoud. Een proper en goed onderhouden openbaar domein is het doel.