Aangifte van een alarmsysteem

De procedure voor aangifte van een alarmsysteem is gewijzigd. Door het KB van 25 april 2007 werd de aangifte van een alarmsysteem aan de lokale politie afgeschaft. De gebruiker van een alarmsysteem moet sindsdien zijn alarmsysteem registreren via het meldpunt alarmsystemen (zie link hierboven).

Het doel van dit systeem is:

  • 1 nationale databank, die door alle bevoegde politiediensten kan geraadpleegd worden. Dit om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
  • Verminderen van de administratieve last van de gebruiker en van de politiediensten.
  • De gebruiker hoeft ook niet meer naar de politie te gaan. Alles gebeurt via internet.

Wie moet aangifte doen?

Alle alarmsystemen moeten geregistreerd worden.

Gebruikers van een alarmsysteem, die bij een meldkamer zijn aangesloten, hoeven niets te doen. De meldkamer doet dit voor haar klanten.

Gebruikers die geen aansluiting bij een meldkamer hebben, moeten zelf de registratie doen.

Algemeen gelden vanaf 1 september 2009 volgende regels voor aangifte of wijzigingen:

  • Binnen de 10 dagen na ingebruikstelling van het alarmsysteem
  • Binnen de 10 dagen na de wijziging van één van de verplichte gegevens
  • Binnen de 10 dagen na de buitengebruikstelling van het alarmsysteem.

Voor gebruikers met een meldkamer, is het dus belangrijk dat u de meldkamer op de hoogte houdt van elke wijziging.

Hoe aangifte doen?

De registratie gebeurt via de website www.policeonweb.be

Via uw elektronische identiteitskaart kunt u de aangifte doen. Wie nog geen e-ID heeft, kan via dezelfde website een "token" aanvragen, waarmee u alsnog de aangifte kunt doen.

Lokale Politie

Waregemsesteenweg 54
9770 Kruishoutem
tel. 09 321 73 10
fax 09 321 73 19
wijk.kruishoutem@pz-vlaamseardennen.be