Politiezone Vlaamse Ardennen

Politiezone Vlaamse Ardennen

www.pz-vlaamseardennen.be

De politiezone Vlaamse Ardennen omvat de stad Oudenaarde en de gemeenten Kluisbergen, Kruishoutem, Wortegem-Petegem en Zingem. De beleidsverantwoordelijkheid van de politiezone is een bevoegdheid van de politieraad en het politiecollege.

De politieraad bestaat uit 19 leden en is samengesteld uit gemeenteraadsleden van de verschillende gemeenten. De burgemeesters uit de zone zijn van rechtswege lid van de politieraad.

Het politiecollege bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten. De burgemeester van de stad Oudenaarde is voorzitter van beide beleidsorganen. Het beheer en de operationele leiding van de politiezone is in handen van de korpschef, die eveneens deelneemt aan de beraadslagingen van het politiecollege en de politieraad.

De korpschef is hoofdcommissaris Joost Duhamel.

Er is een permanente baliefunctie aanwezig in de burelen te Oudenaarde, Minderbroedersplein 1, waar de politie elke dag 24 op 24 uren ter beschikking staat van de bevolking.

Tel. 055/33 88 88 - Fax. 055/33 00 48
politie@pz-vlaamseardennen.be

In de hoofdpost zijn volgende diensten gevestigd:

Personeelsdienst

055/33 88 65

Operationele coördinatie

055/33 88 66

Interventie

055/33 88 63

Lokale recherche

055/33 88 62

Wijkwerking

055/33 88 61

Verkeer en openbare orde

055/33 88 68

Slachtofferbejegening

055/33 88 97

Boekhouding

055/33 88 75

Lokale Politie

Waregemsesteenweg 54
9770 Kruishoutem
tel. 09 321 73 10
fax 09 321 73 19
wijk.kruishoutem@pz-vlaamseardennen.be