Buurtinformatienetwerken (BIN)

BINlogo

Aan een woninginbraak gaat vaak een hele voorbereiding vooraf: inbrekers stelen eerst een vluchtvoertuig, bestuderen toegangs- en vluchtwegen, observeren de omgeving …  

In deze fase kunnen bepaalde handelingen door buurtbewoners opgemerkt worden als ‘verdachte of abnormale handelingen'. Het is belangrijk dat zowel de politie als de burgers dan heel snel verwittigd worden; zo kan er soms een reeks inbraken in de loop van één nacht voorkomen worden.

Hierin is er een belangrijke rol weggelegd voor de BuurtInformatieNetwerken, afgekort de BIN's.   

De politie kan immers niet overal tegelijk zijn en daarom zijn de BIN's hun ogen. Bewoners zijn trouwens het best geplaatst om abnormale bewegingen in hun vertrouwde buurt op te merken.

De werking van een buurtinformatienetwerk in een notendop:

  • U merkt iets abnormaals op of er is iets gebeurd. Bel het noodnummer 101 of het algemeen nummer van de politiezone 055 33 88 88 (bij voorkeur de ‘101’).
  • De politiedienst evalueert de informatie en neemt de nodige maatregelen.
  • Indien er voor de burger nuttige informatie is vanuit onderzoek of melding, dan wordt het BIN-netwerk opgestart.
  • Het bericht wordt telefonisch verspreid aan alle leden.
  • De informatie wordt vlug en doeltreffend verspreid en nodigt uit tot preventie, waakzaamheid of opmerkzaamheid.
  • Op geregelde tijdstippen wordt een ledenvergadering georganiseerd teneinde een nog betere informatieverspreiding te bevorderen.
  • Naast de dringende berichten ontvangen de leden op geregelde tijdstippen een nieuwsbrief (BIN Newsletter) met daarin vooral preventieve tips.

  • In woonwijken, buurten of gemeenten waar het BIN actief is, groeit er een grote solidariteit en een samenhorigheidsgevoel. Dit resulteert onder andere in het elkaar ondersteunen bij het nemen van preventieve maatregelen. Buurtbewoners voelen zich daarbij goed en veilig.

Hoe kan ik lid worden van een BIN?

U kan gratis aansluiten bij een BIN door het inschrijvingsformulier in te vullen dat u kan afhalen in het politiekantoor of downloaden van de website van de politiezone Vlaamse Ardennen: http://www.pz-vlaamseardennen.be/buurtinformatienetwerk. Dit formulier is ook beschikbaar bij de plaatselijke BIN-coördinatoren (zie hieronder). Het ingevulde formulier bezorgt u aan de BIN-mandataris HINP Frederick Troch of geeft u af aan uw wijkinspecteur of BIN-coördinator.

Afspraken met BIN-medewerkers (application/msword, 27.1 kB, info)

BIN coördinatoren KruishoutemBIN-coördinator Kruishoutem:

Carl Dedeken - tel. 0496 84 19 58 - carl.dedeken@gmail.com

BIN co-coördinatoren:

U kunt ook in uw nabije omgeving terecht voor meer informatie over de werking van een BIN.

BIN voor de bedrijvenverenigingen

Ook voor de bedrijventerreinen Zaubeek en Hoogmolen werd een BIN opgestart. Dit BIN moet bijdragen tot een efficiënte bestrijding van de criminaliteit op de industriezones, het verhogen van het veiligheidsgevoel en de sociale controle en een betere diefstallenpreventie in de betrokken bedrijven.

Er wordt hiervoor samengewerkt met de bedrijvenverenigingen Klein Frankrijk (Ronse) en Izos (Oudenaarde).

Alle ondernemers van de betrokken zones zijn lid van het buurtinformatienetwerk en kunnen dus verdachte personen, wagens, gedragingen of misdrijven melden aan de politie via het noodnummer 101. Zo kan het BIN ingeschakeld worden bij diefstallen in bedrijven, melding van valse reclameronselaars, verdachte opkopers of aanbieders van dubieuze diensten. Verdachte wagens die bij de politie gesignaleerd zijn, kunnen sneller opgespoord worden maar ook de neptelefoons van zo gezegde alarmcentrales die aandringen om het alarm af te leggen voor onderhoudswerken worden onmiddellijk gesignaleerd. De leden van de BIN’s krijgen dan op hun beurt de nodige informatie over de voor hen relevante feiten.

Lokale Politie

Waregemsesteenweg 54
9770 Kruishoutem
tel. 09 321 73 10
fax 09 321 73 19
wijk.kruishoutem@pz-vlaamseardennen.be