Risico-info

logo-nlRisico-informatie

Op de website  www.risico-info.be vindt u alle info over risico's. Deze website geeft in de eerste plaats informatie over allerlei risico’s van natuurlijke of technologische aard: overstroming, storm, stroomonderbrekingen, industriële ongevallen, epidemieën … Het is een portaalsite die op een permanente basis informatie ter beschikking stelt aan iedereen die zich wil informeren over mogelijke risico’s, ook wanneer die niet aan de orde zijn.

Noodplan, noodpakket ...

Daarnaast worden er tips aangeboden om concrete en haalbare acties te nemen om zich voor te bereiden: een noodplan opstellen, een noodpakket samenstellen; weten hoe men gealarmeerd kan worden; weten hoe te schuilen of te evacueren; wat te doen bij een overstroming, heidebrand of stroompanne … Dit alles moet de veiligheid en weerbaarheid van gezinnen bij onverwachte situaties verhogen.

Hoe reageer jij bij een noodsituatie? Doe de test.