Civiele Bescherming

De Civiele Bescherming verzekert de veiligheid van de bevolking, staat de personen bij en beschermt hun goederen.

Algemene Directie van de Civiele Bescherming
Koningsstraat 66, 1000 Brussel
Tel. 02/500 21 11 – Fax. 02/500 23 65

Vriendenkring Civiele Bescherming Kruishoutem

Voorzitter:

Lauriaan Van Vooren, Bosuilstraat 5, Kruishoutem
Tel. 09 383 64 17
civielebescherming.kruishoutem@gmail.com

Ondervoorzitter / penningmeester:

Wim Willemijns, Spilthoorestraat 10, Kruishoutem
Tel. 0475 42 54 01
wim.willemijns@skynet.be

Secretaris

Aurel Devos, Truweelweg 10, Kruishoutem
Tel. 09 386 44 21

De taak van de medewerkers van het korps bestaat erin behulpzaam te zijn bij de ordediensten ter gelegenheid van allerlei manifestaties als wielerwedstrijden, paasfeesten, rampen, enz. De vriendenkring vraagt voor deze prestaties een kleine vergoeding.