Premies van de Federale Overheid - belastingsvermindering

Bij de eindafrekening van uw belastingaangifte krijg je 40 % van het geïnvesteerde bedrag terug, met een maximum van 2000 euro (te indexeren).  Voor het aanslagjaar 2008, inkomsten 2007, bedraagt het geïndexeerd bedrag 2600 euro.  Het volstaat het desbetreffende vakje in te vullen op uw belastingsaangifte en een kopie van de facturen van de werkzaamheden en de betalingsbewijzen ervan mee op te sturen. 

Per aanslagjaar kan je meerdere facturen voor investeringen in verschillende maatregelen indienen.  Het bedrag dat per jaar per woning kan gerecupereerd worden bedraagt 2600 euro, behalve bij de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen waar het maximum 3380 euro bedraagt. 

De volgende investeringen komen in aanmerking:

 • vervanging van een oude stookketel of het onderhoud ven een bestaande stookketel
 • installatie van een zonneboiler
 • plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen
 • installatie van een warmtepomp
 • plaatsing van hoogrendementsbeglazing
 • aanbrengen van dakisolatie
 • plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren of een kamerthermostaat met tijdsindeling
 • het uitvoeren van een energieaudit door een erkend auditeur
 • de bouw van een passiefhuis
 • installatie van een open of gesloten gaskachel met HR+ label
 • aankoop van een milieuvriendelijk voertuig
 • 6% BTW-tarief: woningen ouder dan 5 jaar kunnen genieten van het voordelige BTW-tarief van 6 % i.p.v. 22 % bij renovatie

De voorwaarden voor het fiscaal voordeel vind je terug op de website www.energiesparen.be of in de brochure “ Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen.” te verkrijgen op de milieu- en technische dienst.

Administratie openbare werken

Markt 1
Kruishoutem
tel. 09 333 71 21
fax 09 333 71 13
openbare.werken@kruishoutem.be