Bijstand lokale verenigingen (uitleendienst)

Het gemeentebestuur stelt gratis materiaal ter beschikking van de hierna opgesomde organisaties en verenigingen:

 • de met het gemeentebestuur verwante diensten en organisaties;
 • de Kruishoutemse onderwijsinstellingen;
 • vzw's, feitelijke verenigingen en gelegenheidsgroeperingen die activiteiten organiseren op het grondgebied van Kruishoutem en door de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid erkend zijn, hetzij permanent hetzij ad hoc (bv. in het kader van éénmalige activiteiten van gelegenheidsgroeperingen);
 • naburige gemeente- of stadsbesturen, mits wederkerigheid.

Aanvragen voor logistieke steun met betrekking tot

 • het gebruik van gemeentelijk materiaal (podia, nadars, vlaggenmasten, stoelen, tafels, tentoonstellingspanelen, trailer Heras, …);
 • het bekomen van gemeentelijk transport;

De kernlijnen uit dit reglement zijn:

 • algemeen:

  • aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren op de daartoe speciaal aangemaakte aanvraagformulieren;
  • er wordt voortaan een waarborg gevraagd voor de uitleen van materialen en het gebruik van de refter;
  • aanvragen dienen minimaal 4 weken en maximaal 6 maanden voor de datum van gebruik binnen te zijn bij de uitleendienst van het gemeentebestuur.
 • voor het gebruik van gemeentelijk materiaal:

  • de uitleentermijn bedraagt maximaal 3 dagen (langere ontleentermijnen kunnen indien ze navolgende aanvragen niet in het gedrang brengen);
  • het materiaal wordt door het personeel van de gemeentelijke technische dienst enkel geleverd en opgehaald op werkdagen, maar is wel beschikbaar tijdens weekend- en feestdagen;

 • voor het gebruik van gemeentelijk vervoer:

  • aanvragen voor gemeentelijk transport worden beperkt tot 2 aanvragen per vereniging per jaar;
  • het gebruik van gemeentelijk transport kan enkel tijdens werkdagen;

Volledig reglement (application/octet-stream, 66.0 kB, info)

Beschikbare formulieren:

Afdeling Welzijnszaken

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 86
fax 09 333 71 13
bart.ravelingien@kruishoutem.be