Jeugdbeleidsplan

Een Jeugdbeleidsplan (JBP) is een plan waarin een gemeentebestuur zijn jeugdbeleid voor de komende drie jaar uitstippelt.

Doelstellingen worden hierbij gekoppeld aan een meerjarenbegroting. 

Voor de opmaak en de uitvoering van dit driejarig plan krijgt het gemeentebestuur van de Vlaamse overheid een toelage.

Per begrotingsjaar dient een evaluatie van het gevoerde beleid te worden weergegeven in een verantwoordingsnota.  Dit is een soort voortgangsrapport waarbij een overzicht wordt gegeven van de gerealiseerde doelstelling met de boekhoudkundige cijfers zoals die op de gemeenterekening voorkomen en een vooruitblik wordt gemaakt naar het komende jaar.

Het beleidsplan dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad

Onderstaand vindt u het jeugdbeleidsplan, zoals het maandag 13 december 2010 door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Jeugdbeleidsplan 2011 2013 (application/msword, 1.5 MB, info)

Meerjarenbegroting JBP (application/vnd.ms-excel, 99.3 kB, info)

Jeugddienst

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 29
fax 09 333 71 13
jeugddienst@kruishoutem.be