Jeugddienst

Medewerker:

Lisa Biasino
Jeugdambtenaar

Bureel 19 - 1ste verdieping

Facebook ‘Jeugddienst Kruishoutem’

De jeugddienst staat in voor:

  • de administratieve ondersteuning van het gemeentelijk jeugdwerk (o.a. jeugdbeleid binnen gemeentelijk beleid);
  • het beleidsvoorbereidend werk voor de sector jeugd;
  • de administratieve ondersteuning van de jeugdraad en het jeugdhuis;
  • het beheer van de gemeentelijke infrastructuur die betrekking heeft op de jongerenvoorzieningen (o.a. de jeugdwerklokalen), de gemeentelijke speelpleinen (speelplein de Moerastuin en speelplein in de Platanendreef te Lozer), het jeugdhuis;
  • de organisatie van de gemeentelijke speelpleinwerking Eilaba, SWAP en andere occasionele initiatieven voor de jeugd;
  • vorming van animatoren en verantwoordelijken inzake het jeugdwerk;
  • het overleg en de opvolging van de vakantieopvang ‘Het Eiernest’ door vzw Komma;
  • het in beeld brengen van het aanbod rond kinderopvang binnen de gemeente aan de hand van meldpunt kinderopvang en de gemeentelijke website;
  • opvoedingsondersteuning o.a. door de inrichting van een Huis van het Kind en infoavonden. De jeugddienst is het aanspreekpunt inzake alle vormen van hulpverlening voor jongeren.

De jeugdambtenaar vervult tevens een coördinatie- en bemiddelingsfunctie tussen de jeugd, jeugdverenigingen en het gemeentebestuur.

Volgende premies kunnen bij de jeugddienst aangevraagd worden:

De subsidiereglementen liggen ter inzage op de jeugddienst of zijn te raadplegen via de website van de gemeente.

Contacteer ons

Markt 1
9770 Kruishoutem
tel. 09 333 71 29
fax 09 333 71 13
jeugddienst@kruishoutem.be

Openingsuren

Iedere werkdag:
van 8 u. tot 12 u. en de maandagnamiddag van 13 u. tot 18 u.