Sportverzekering

De ISB-Sportverzekering 2009

275 gemeenten en steden, de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sportdienst van de provincie Antwerpen hebben voor het lopende werkjaar ingetekend op de basispolis. Ook voor de optie individuele verplaatsing ontving ISB meer dan 170 intekeningen (ook Kruishoutem tekende in op deze optie). De bovenvermelde cijfers blijven het nut en het praktische succes van dit aanbod bewijzen.

Verzekerde activiteiten en personen:

 • De ISB-Sportverzekering dekt enkel activiteiten in hoofdorganisatie van de sportdienst, sportraad of vzw sportpromotie.
   • Activiteiten georganiseerd door sportclubs of andere verenigingen (jeugdbewegingen, …) kunnen niet verzekerd worden. Zij dienen zich te richten tot de eigen koepelorganisaties (sportfederaties, …), die in principe een specifiek verzekeringsaanbod hebben naar hun doelgroep. Voor activiteiten die niet verzekerd kunnen worden bij de federaties dienen zij zich te wenden naar private maatschappijen (Ethias, …).
   • Als hoofdorganisator is de sportdienst, sportraad, … steeds eindverantwoordelijke voor de activiteit.
   • Private initiatieven van ‘groepjes’ mensen of individuen, zoals mountainbike tochten, aerobiclessen, … kunnen niet verzekerd worden.
   • Bij deelname aan activiteiten van derden (Bloso, provincie,…) zoals De Gordel, ‘Doe aan Sport Beurzen’, … moet men geen ISB-Sportverzekering aanvragen. Informeer bij de organisator naar de dekking van hun polis.
 • De ISB-sportverzekering dekt enkel initiaties (sportkampen, lessenreeksen, sportacademies, …) en recreatieve sportactiviteiten (wandeltochten, éénmalige recreatieve tornooien, ...). Activiteiten in georganiseerd competitie- of trainingsverband en wedstrijden zijn uitgesloten.

Het moet steeds gaan om begeleide activiteiten. Begeleiding of toezicht houdt in dat er permanent controle is op de activiteit (en niet noodzakelijk op iedere deelnemer individueel), door (een) perso(o)n(en) met de nodige verantwoordelijkheid en bekwaamheid in verhouding tot de activiteit (zaalwachters kunnen bijvoorbeeld geen begeleider zijn van activiteiten). Vrij gebruik van het zwembad, een schaatsbaan, e.d. is zodoende uitgesloten

Sportdienst

Woestijnestraat 13
9770 Kruishoutem
tel. 09 383 62 31
fax 09 383 83 67
sportdienst@kruishoutem.be